I Koło Targowo Matki Bożej Fatimskiej


Zelatorka Ewa Krawczyk

Bielska Teresa

Bieńkowska Janina

Duszak Elżbieta

Ekstowicz Teresa

Grala Barbara

Grala Barbara

Grala Stefania

Kamieniecka Jadwiga

Kaźmierczak Danuta

Kotula Janina

Krajewska Karolina

Krajewski Mariusz

Krawczyk Ewa

Kulesza Józefa

Mikulak Beata

Pękała Jadwiga

Pękała Helena

Sawczuk Anna

Wołosz Dorota


II Koło Targowo Matki Boskiej Częstochowskiej

Zelatorka Weronika Babiel

Babiel Weronika

Budna Leokadia

Dąbrowska Maria

Duszak Bożena

Duszak Helena

Góralczuk Teresa

Grala Władysław

Jączek Czesława

Kulas Maria

Kulesza Amelia

Lipińskia Teresa

Orłowska Maria

Rubak Paulina

Smoleń Zofia

Sztymelska Jagoda

Wasielewska Maria

Wiśniewska Danuta

Wyszyńska Halina

Ziółkowska Zofia

Żółtowska Eleonora


Jeleniowo Matki Bożej Bolesnej


Zelatorka Teresa Prusińska

Bednarczyk Lidia

Frączek Teresa

Kalinowska Halina

Knizia Władysława

Koziatek Halina

Libera Grażyna

Łachacz Anna

Łuksza Grażyna

Mieczkowska Halina

Mieczkowska Maria

Panuś Genowefa

Parzych Jadwiga

Prusińska Teresa

Samsel Bogna

Samsel Iwona

Sawicka Wiesława

Sawicki Krzysztof

Sulej Małgorzata

 


Miętkie Matki Bożej Różańcowej


Zelatorka Dorota Wyszyńska i Teresa Kreczman

Bakuła Jadwiga

Chodkowska Cecylia

Chorążewicz Władysława

Gajda Wiesława

Grochowska Janina

Grzywińska Czesława

Hermann Marianna

Jawoszek Jadwiga

Kalinowska Maria

Karaś Jadwiga

Kordek Marianna

Kozioł Wioletta

Kreczman Teresa

Łężniak Janina

Maluchnik Kazimiera

Pawelec Anna

Turek Marzena

Wyszyńska Dorota

Wyszyńska Grażyna

Zarzycka Maria


Orzyny Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Zelatorka Elżbieta Pac

Manelska Maria

Korzeniewska Emilia

Konopko Aniceta

Michalecka Alina

Ropiak Maria

Mątwicka Lucyna

Mątwicka Marzena

Kilijańska Krystyna

Pac Elżbieta

Pawlak Krystyna

Sadowska Irena

Fila Eugenia

Kowalska Irena

Nast Beata

Rostkowska Krystyna

Wróż Joanna

Poździał Irena

Marcińczyk Bożena

Kaczyńska Magdalena

Zmarli Członkowie


I Koło Targowo Matki Bożej FatimskiejII Koło Targowo Matki Boskiej Częstochowskiej


Jeleniowo Matki Bożej BolesnejMiętkie Matki Bożej RóżańcowejOrzyny Matki Bożej Nieustającej Pomocy