Osoby tworzące Duszpasterską Radę Parafialną Parafii św. Jana Chrzciciela w Targowie

Przewodniczący – ks. Proboszcz
Targowo  
Targowska Wólka – Elżbieta Duszak, Zofia Ziółkowska
Kałęczyn – p. Roman Samsel
Zalesie
Rańsk – p. Elżbieta Poniatowska
Jeleniowo – p. Krzysztof Sawicki
Orzyny – 
Miętkie – Wiesław Wyszyński i Eugeniusz Turek
 
Cele DRP:
Uwagi ogólne: Jest to rada – ma głos doradczy, a nie decyzyjny. Decyzje podejmuje proboszcz. Roztropność wskazuje jednak na liczenie się z głosem rady.
Rada Duszpasterska – zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii
  • współpraca duchownych i świeckich,
  • pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii,
  • koordynacja działań apostolskich,
  • wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej,
  • wyrażanie opinii w sprawach parafii,
  • wskazywanie propozycji i wniosków dot. pracy parafialnej.
Bóg zapłać za zaangażowanie i trud, osobom tworzącym Duszpasterską Radę Parafialną.