Kancelaria czynna:
Czwartki 16.00-16.45 (inne dni i godziny w miarę możliwości, po wcześniejszym ustaleniu)
Konto Parafialne PKO SA: 71 1240 5598 1111 0011 0296 2807


Do Parafii należą następujące miejscowości: Jeleniowo, Kałęczyn, Orzyny, Rańsk, Miętkie, Targowo, Targowska Wólka, Zalesie.
Ołtarze na Boże Ciało:
2023 Miętkie
2024 Targowska Wólka
2025 Zalesie
2026 Kałęczyn
2027 Rańsk
2028 Orzyny
2029 Jeleniowo
 
 
 
INFORMACJE NA TEMAT UDZIELANIA SAKRAMENTÓW
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu świętego udzielamy :
w czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11:00 oraz w święta Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. W każdą inną niedzielę miesiąca możliwość uzgodnienia.

Dokumenty potrzebne do chrztu świętego dziecka:
akt urodzenia dziecka dowody osobiste rodziców
akt ślubu kościelnego (lub ślubu cywilnego)
jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej Parafii (nie mylić z zameldowaniem), to zezwolenie z Parafii zamieszkania na chrzest w naszej Parafii.

Rodzice chrzestni:
ukończony 16 rok życia i po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania
osoby uczące się, zaświadczenie o udziale w katechizacji
muszą być praktykującymi w Sakramentach Świętych (przystępują regularnie do Spowiedzi św. i Komunii św.)
powinni być dla dziecka przykładem wiary oraz miłości do Boga i ludzi
jeżeli nie są z naszej Parafii (nawet jeśli są zameldowani), to „zaświadczenie” ze swojej Parafii zamieszkania, że mogą być Rodzicami Chrzestnymi dziecka.
Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych:

w czwartek przed czwartą niedzielą miesiąca o godz. 18:30 w Kancelarii Parafialnej.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Informacje o przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania podane są w zakładce: Sakramenty.

Potrzebne dokumenty:

świadectwo Chrztu Świętego
udział w przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii
udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest wieku szkolnym)
Zgodnie z instrukcją ks. Arcybiskupa sakrament należy przyjmować w parafii własnej.
Świadkowie Bierzmowania:

powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do Bierzmowania (najlepiej Rodzice Chrzestni)
osoby mieszkające na terenie innej Parafii, zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję Termin Bierzmowania w naszej parafii jest podawany po ustaleniu z Ks. Biskupem.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Informacje o przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej podane są w zakładce: Sakramenty.
Termin: 

Potrzebne dokumenty:

świadectwo Chrztu Świętego
udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w naszej Parafii
udział w lekcjach religii w szkole

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy:
na wezwanie Chorego z naszej Parafii do domu lub Rodziny jeżeli Chory nie jest w stanie
sam o ten Sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny) w każdym czasie, szczególnie gdy
jest zagrożenie życia (np. przed operacją w szpitalu)

w kościele (z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy misji św.)
Uwaga:

Jeżeli Sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu, to
przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie.
Może być również przygotowana woda święcona.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:

Nowożeńcy:

aktualne świadectwo Chrztu Świętego (ważne 3 miesiące)
dowody osobiste
świadectwo Sakramentu Bierzmowania
świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero)
zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim
zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy
gdy narzeczeni nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego
ślub należy zgłosić co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem.
Świadkowie:

dowody osobiste
ukończony 18 rok życia
wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.
Sakramentu Małżeństwa udzielamy:
w soboty (poza Wielkim Postem) oraz w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy

POGRZEB
Potrzebne dokumenty:

akt zgonu z USC
data i godzina pogrzebu ustalone w Zakładzie Pogrzebowym w porozumieniu z Parafią!
potwierdzenie o udzielonych Sakramentach Świętych (jeżeli zostały udzielone np. w
szpitalu lub w domu)

jeżeli zmarły jest spoza naszej Parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z Parafii
zamieszkania (nie zameldowania) zmarłego.

jeżeli pochówek ma być na cmentarzu parafialnym w Targowie, karta „Część przeznaczona
dla administracji cmentarza”.

SAKRAMENT EUCHARYSTII

3 Przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”

1 Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie
uczestniczyć”

3 Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię Św.”
Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św.
w której uczestniczymy, w
Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty Miesiąca, w czasie udzielania Sakramentów Świętych, na pogrzebach, itp.)

Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:

stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
zachować post eucharystyczny (1 godz. przed przyjęciem Komunii św.)
obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
zachować szczególne skupienie