Opłaty administracyjne skalkulowane w celu utrzymania cmentarza
(koszta: a – wywóz śmieci,  b – woda, c – koszenie trawy)
  1. miejsce pokładne -100zł 
  2. rezerwacja 10 lat -100zł
  3. postawienie/wymiana pomnika – 200zł (pomnik podwójny – 300zł)
  4. wjazd na cmentarz – 50zł.
  5. opłata eksploatacyjna na 20 lat – 500zł
Mapka cmentarza
Załącznik nr 1. – protokół dla firmy kamieniarskiej