SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA
DEKORACJA KOŚCIOŁA – p. Karolina  zdjęcia 
Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa, należy przynieść w dniu zgłoszenia do kancelarii 3 miesiące przed planowanym przyjęciem Sakramentu Małżeństwa:
Nowożeńcy:
– aktualne świadectwo Chrztu Świętego (ważne 6 miesięcy do dnia przyjęcia sakramentu małżeństwa)
– dowody osobiste
– świadectwo Sakramentu Bierzmowania
– świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero)
– zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim
– zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
– dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy
– gdy narzeczeni nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego lub licencja z parafii nupturientów, czyli narzeczonych (wtedy tylko dokumenty z USC i dokument licencji z Parafii, gdzie przeprowadzono procedurę przedmałżeńską – przygotowano dokumentację)
– ślub należy zgłosić co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem.
Świadkowie:
– dowody osobiste
– ukończony 18 rok życia
– zaświadczenie z parafii zamieszkania, że nie ma przeszkód, by byli świadkami.
Sakramentu Małżeństwa udzielamy: 
– w soboty (poza Wielkim Postem) oraz w Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.