Katecheci pracujący na terenie Parafii
 
– Szkoła Podstawowa w Kałęczynie
– Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Orżynach

– ks. Proboszcz

Podręczniki Archidiecezji Warmińskiej Szkoła Podstawowa


Kl. I SP  pt. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; autorzy podręcznika: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz; lekcje dodatkowe: ks. Adam Bielinowicz. numer podręcznika: AZ1101/18WM1/20; program pt. „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ101/18;

klasa: 2  .pt. „To jest mój Syn umiłowany”. Autorzy pakietu: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz.  Nr programu: AZ101/18, nr podręcznika: AZ1201/18WM11/21, data dopuszczenia: 05.07.2021 r.

klasa: 3. pt. „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”, zawierający: podręcznik ucznia z kartami pracy (bez podziału na część I i II), Domownik, poradnik metodyczny. Autorzy pakietu: ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniewska, Mateusz Przelaskowski, ks. Adam Bielinowicz

Nr PROGRAMU: AZ101/18, tytuł Programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

klasa: 4. red. M. Czyżewski, Jestem Chrześcijaninem  podręcznik Archidiecezji Warmińskiej, AZ201/10, AZ2101/10WA3/13

Kl. V SP  pt. Bóg nas szuka; autorzy: autorzy podręcznika: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek; lekcje dodatkowe: ks. Adam Bielinowicz, Marzena Kołakowska. numer podręcznika: AZ2101/18WM3/20; program pt. „Bóg kocha i zbawia człowieka” nr AZ201/18;

klasa VI  pt. „Jezus nas zbawia”, Autorzy pakietu: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Michał Małek, Dorota Kornacka, ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Michał Małek, Dorota Kornacka, Karolina Orzoł, s. Martyna Ujazdowska, Danuta Adamiec. 
Nr programu: AZ201/18, nr podręcznika: AZ2201/18WM9/21, data dopuszczenia: 29.06.2021 r.

klasa: 7. pt. „Kościół wskazuje nam drogę”, zawierający: podręcznik ucznia i poradnik metodyczny. Autorzy pakietu: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, ks. Maciej Bartnikowski, ks. Krzysztof Patejuk 
Nr PROGRAMU: AZ20118, tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka

klasa 8. red. P. Tomasik, Ty ścieżkę życia mi ukażesz  podręcznik Archidiecezji WarmińskiejAZ301/10, AZ3201/10WA1/13

 

Program: Autor: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Tytuł: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

Wydanie: Kraków 2010.

Podstawa programowa Autor: Konferencja Episkopatu Polski

Tytuł: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

Wydanie: Kraków 2010


Uwaga


W związku z wejściem w życie nowej Podstawy i nowego Programu nauczania od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe podręczniki do pierwszych klas poszczególnych etapów edukacyjnych.
Numery podręczników zostaną podane po zatwierdzeniu przez KW KEP.