E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

PRZEBIEG LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Następuje powitanie przez Ks. Proboszcza i kandydatów!

Proboszcz:………………………

 

RODZICE:

Czcigodny księże biskupie….

 

 

DIALOG BISKUPA Z PROBOSZCZEM I KANDYDATAMI

 

Po Ewangelii następuje dialog Biskupa z Proboszczem i Kandydatami

 

Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty, nasza Matka duchowa, prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Wieczerzy Pańskiej.

 

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

 

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

 

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.

W. Amen.

 

Następuje homilia:……………………..

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 

Po homilii następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

 

Biskup zachęca kandydatów:

 

Biskup: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

 

Biskup zadaje pytania kandydatom, mówiąc:

 

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

 

Kandydaci: Wyrzekam się.

 

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

 

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

 

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

 

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

Kandydaci: Wierzę.

 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

W. Amen

 

LITURGIA SAKRAMENTU

 

WŁOŻENIE RĄK

 

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

 

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

 

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i mówi:

 

Biskup: Boże wszechmogący,

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

który odrodziłeś te sługi swoje

przez wodę i Ducha Świętego

i uwolniłeś ich od grzechu,

ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,

daj im ducha mądrości i rozumu,

ducha rady i męstwa,

ducha umiejętności i pobożności,

napełnij ich duchem bojaźni Twojej.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

W. Amen.

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

 

Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

 

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

Bierzmowany: Amen.

 

Biskup: Pokój z tobą.

 

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  BIERZMOWANIA  W  NASZEJ  PARAFII

 

Kandydat do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

- W każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele   (Kandydaci  uczestniczą  we  Mszy  Św. w przedniej części kościoła).

- Przystępować do Sakramentu Pokuty co miesiąc ( lub 10-krotnie w trakcie przygotowania).

- Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał  z  Katechizmu  (opinię  oraz  ocenę  Katechety  należy  dostarczyć  na  koniec 1 semestru oraz do końca kwietnia).

- Systematycznie brać udział w comiesięcznych Mszach Świętych i spotkaniach formacyjnych wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

- Uczestniczyć w nabożeństwach: Różaniec (październik), Roraty (Adwent), Rekolekcje Wielkopostne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale (Wielki Post), Triduum Paschalne, Majowe (maj).

- Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

- Zapoznać się z życiorysem i przygotować pisemne opracowanie na temat Patrona, którego imię wybierze do Sakramentu Bierzmowania (do Bożego Narodzenia).

- Zgodnie z instrukcją ks. Arcybiskupa sakrament należy przyjmować w parafii własnej.

konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków jest wykluczenie z listy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w tym roku szkolnym.

 

- Wyciąg z Aktu chrztu (Ad Sacra) należy dostarczyć do Bożego Narodzenia. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

- Egzamin, który przeprowadzi delegat z Kurii Diecezjalnej odbędzie się tydzień przed Bierzmowaniem (termin podany będzie później);

- Egzamin z katechizmu w wyznaczonych terminach po 10 pytań..

- Opinia i ocena od Katechety po 1 semestrze i na koniec kwietnia.

- Msza niedzielna potwierdzona wpisem do dzienniczka.

   

Komunikaty  

 

MSZE ŚWIĘTE 

 

 MSZE ŚW. w niedziele do końca lipca

Msze św. 

 9.00, 10.30, 12.00 

Od sierpnia 2020 msze św. w niedziele i uroczystości 

9.00, 11.00

Msze św. w tym tygodniu

 

 

 

Kancelaria Parafialna 

czynna

czwartek 16.00-16.45  

w niedziele i uroczystości kościelne Kancelaria nieczynna zgodnie z treścią I przykazania kościelnego.

 

   

Kontakt  

Rzymskokatolicka Parafia

świętego Jana Chrzciciela

12-120 Dżwierzuty

Targowo 10

kom.  72 997 1910 

 

 więcej w zakładce "kontakt"

 konto parafialne

92 8838 1044 2007 0400 2366 0001

 

 

   
© Robert Sztymelski