Czytania na każdy dzień  

   

grudzień  

 

 

 

 

Roraty

wtorek 7.12 godz. 7.00

środa 8.12 godz. 17.00

 

4.12.2022  po mszy o godz. 11.00 Spotkanie formacyjne z rodzicami komunijnymi

 

7.12 godz. 15.00 Katecheza Koła Różańcowego Matki Boskiej Bolesnej z Jeleniowa środa

 

Rekolekcje Adwentowe 

15-16.12.2022 godz. 15.00 i 18.00

Spowiedź rekolekcyjna 17.12.2022 r.

 

 

   

 

 

                                                                                                                           

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zachowanie dziedzictwa obiektu zabytkowego, w postaci kościoła, poprzez wykonanie remontu dachu oraz zachowanie trwałości projektu w okresie 5 lat od wypłacenia środków  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Zachowania dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: umożliwienie przynajmniej 200 osobom udział w liturgii w zachowanym zabytku.

                                                                                            

Parafia remontuje dach kościoła przy wsparciu w kwocie 50 tys. PLN  „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach umowy z dnia 16.11.2018r Nr 00493-6935-UM1410752/18 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurski, Rzymskokatolicką Parafią p.w. św. Jana Chrzciciela w Targowie.

 

Tytuł operacji

Remont dachu kościoła i dzwonnicy św. Jana Chrzciciela w Targowie                                                                                                                                                                                                                         

Cel operacji

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa obiektu zabytkowego, w postaci kościoła, poprzez wykonanie remontu dachu oraz zachowanie trwałości projektu w okresie 5 lat od wypłacenia środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Opis Operacji                                                                                                                                 

Remont dachu kościoła i dzwonnicy pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Targowie ma na celu uchronienie zabytku przed zniszczeniem. W ramach operacji planowane jest zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, wymiana dachówki, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej. W/w prace pozwolą na uchronienie zabytku przed zniszczeniem, zachowanie go dla potomnych, co wpłynie na zachowanie dziedzictwa lokalnego, a dla mieszkańców Parafii poprawa bezpieczeństwa podczas nabożeństw oraz budowanie wspólnoty, co w efekcie jest formą inspirującą i pobudzającą do podejmowania działań. Spowoduje wzrost tożsamości wśród mieszkańców społeczności lokalnej.                                                                         

                                                                                                                                                                                   

Cel ogólny LSR

Wykorzystanie zasobów i dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego w kreowaniu obszaru LGD jako przestrzeni z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki, przedsiębiorczości i  aktywności społecznej                      

 

Cel szczegółowy LSR 

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. 

 

Projekt realizowany w ramach „Zachowania dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru.”

 

 

Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Targowie.

Kościół w Targowie, który znajdował się pod prywatnym patronatem najpierw rodu Tergowitzów, później Wildenhahnów, istniał już w drugiej połowie XIVw. W 1822 r. drewniany kościół rozebrano z powodu złego stanu technicznego. Od tego czasu przynajmniej do końca XIX wieku Mszę św. odprawiano w „pastorówce" (do 1833 r. Targowo obsługiwał pastor z Dźwierzut, później do ok. 1850 r. pastor z Rańska, a w połowie wieku utworzono samodzielny wikariat w Dźwierzutach).

Obecny kościół wzniesiono przez Ewangelików na początku XX wieku (lata: 1884-1934 ). Ta dość skromna, ale interesująca budowla prezentuje nurt architektury charakteryzującej się oszczędną formą i praktycznie brakiem detalu, budowla neoromańska, murowana z ciosów kamiennych polnych z użyciem cegły w obramieniach otworów; jednonawowa z niską apsydą prezbiterium, półkolistą od wewnątrz, a zewnątrz pięcioboczną Portal fasady zamknięty półkoliście, o uskokowych ościeżach, nietynkowany, szczyty schodkowe. 

W 1927 roku zbudowano wolno stojącą dzwonnicę. Po 1945 r. kościół nadal służył ludności ewangelickiej. Jednak w związku z masowymi wyjazdami do Niemiec parafia zaczęła podupadać, opuszczony budynek niszczał, zaś wyposażenie uległo zniszczeniu, bądź rozproszeniu (w trakcie lustracji przeprowadzonej w 1978r. przez pracownika Muzeum z Olsztyna stwierdzono zniszczenia organów, ambony, brak szyb w oknach).

W roku 1981 świątynia została wykupiona przez Kościół Rzymskokatolicki.

Biskup Warmiński dr Jan Obłąk dekretem z dnia 15 sierpnia 1982 roku erygował tę parafię z części terytorium parafii Dźwierzuty.

Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 2000 roku. Odpust parafialny jest 24 czerwca

W czerwcu 2019 roku wykonano remont dachu kościoła przy wsparciu środków  PROW 2014-2020.

 

   

Komunikaty  

 

 

MSZE ŚWIĘTE 

msze św. w niedziele i uroczystości 

 9.00 i 11.00

 

Msze św. w tym tygodniu

  

 

Kancelaria Parafialna 

czynna w tym tygodniu

czwartek 16.00-16.45  

w niedziele i uroczystości kościelne Kancelaria nieczynna zgodnie z treścią I przykazania kościelnego.

 

   

Kontakt  

Rzymskokatolicka Parafia

świętego Jana Chrzciciela

12-120 Dżwierzuty

Targowo 10

kom.  72 997 1910 

 

 więcej w zakładce "kontakt"

 konto parafialne PKO SA

71 1240 5598 1111 0011 0296 2807

 

 

   
© Robert Sztymelski